PROCJENE NEKRETNINA

procjena

Procjena nekretnine je postupak kojim se određuje vrijednost nekretnine u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje u budućem vremenu.

Procjenitelj vrijednosti nekretnine ima zadatak da upotrebom različitih metodologija predvidi prodajnu cijenu nekretnine, ali također i da odredi koji su mogući prihodi koja ta nekretnina u predviđenom vremenu može donijeti te da sve to izrazi u novcu.

Za procjenu nekretnina koriste se slijedeće metode:

  • prihodovna
  • poredbena
  • troškovna

Postupak procjene nekretnine možemo podijeliti u tri faze:

  1. Prikupljanje potrebne dokumentacije
  2. Očevid i prikupljanje podataka na terenu
  3. Izrada elaborata procjene nekretnine

 

Namjena procjene nekretnina

  • dobivanje hipotekarnog kredita građana ili tvrtki
  • kod kupoprodaje nekretnina tj. pomoć prodavatelju kod određivanja prihvatljive cijene, odnosno, pomoć kupcu kod određivanja ponudbene cijene
  • ostavinska dioba
  • oporezivanje
  • ovršni postupak
  • isplata osiguranja nakon nastalih oštećenja
  • revidiranje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine u financijskim izvješćima
  • određivanje likvidacijskog iznosa u slučaju prisilne prodaje ili stečaja
  • investicijske odluke i feasibility studije
  • određivanje isplativosti poslovnih akvizicija
  • ostale poslovne transakcije

 

Sadržaj elaborata

  • fotodokumentacija
  • izmjera objekta – neto korisna površina, bruto razvijena površina, obujam objekta
  • vrijednost objekta u sadašnjem vremenu, uključujući zemljište