SITE COMPETENCE
 • Dobrodošli na naše web stranice

  Dobrodošli na naše web stranice

 • Energetska učinkovitost u projektiranju

  Energetska učinkovitost u projektiranju

 • Stručni nadzor, građevinska vještačenja i procjene nekretnina

  Stručni nadzor, građevinska vještačenja i procjene nekretnina

 • Tehničko savjetovanje i upravljanje projektima

  Tehničko savjetovanje i upravljanje projektima

 • Monitoring građevina optičkom tehnologijom

  Monitoring građevina optičkom tehnologijom

Energetsko certificiranje

Energetsko certificiranje

Klijente stručno savjetujemo u cilju razvoja ekonomski isplativih energetskih politika i provođenja ulaganja u projekte energetske učinkovitosti.

Više…

Legalizacije objekata

Legalizacije objekata

Ovlašteni projektanti za Vas izrađuju snimke nezakonito izgrađenih objekata i izrađuju geodetske elaborate. Obratite nam se s povjerenjem.

Više…

Procjene nekretnina

Procjene nekretnina

Stalni sudski vještaci vrše procjenu nekrentnina te izađuju elaborat u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje u vremenu.

Više…

Građevinska vještačenja

Građevinska vještačenja

Naši stalni sudski vještaci, ovlašteni od Županijskog suda u Zagrebu, izrađuju stručni nalaz i mišljenje koje može služiti kao dokaz na sudu ili za druge stručne potrebe.

Više…