PROJEKTIRANJE

projektiranje

Pri projektiranju posebnu pažnju pridajemo razradi izvedbenih detalja koji su se pokazali kao slabe točke većine projekata, te pri njihovoj razradi koristimo stečeno iskustvo u skladu sa  suvremenim rješenjima.

Misao vodilja u projektiranju nam je promicanje elemenata energetske učinkovitosti koji su ukomponirani u funkcionalnost, estetiku, sigurnost i ekonomičnost građevine.

Usluga projektiranja uključuje:

  • analizu parcela
  • idejno rješenje
  • idejni projekt
  • 3D vizualizaciju
  • glavni projekt
  • izvedbenu dokumentaciju
  • troškovnik
  • koordinaciju sa podprojektantima različitih struka
  • pribavljanje suglasnosti i kontakt sa tijelima javne uprave
  • projektantski nadzor