VJEŠTAČENJE I EKSPERTIZE

vjestacenje

Tvrtka zapošljava stalne sudske vještake iz područja graditeljstva i procjene nekretnine. Ovlaštenje je izdano od Županijskog suda u Zagrebu.

Vještačenje je stručni nalaz i mišljenje o nekom događaju ili pojavi.

Građevinsko vještačenje obuhvaća skup različitih stručnih poslova koji se obavljaju po vještaku građevinske ili arhitektonske struke, imenovanog od strane Županijskog suda.

Stručni nalaz i mišljenje može služiti kao dokaz na sudu, ali može služiti i za druge stručne potrebe.

Građevinska vještačenja obuhvaćaju slijedeće poslove:

  • Kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova na pojedinom objektu
  • Utvrđivanje nedostataka na objektu
  • Snimak postojećeg stanja prilikom preuzimanja objekta ili prostora
  • Utvrđivanje štete na pojedinom objektu nastale zbog raznih uzroka (prirodna nepogoda, nekvalitetni materijali, loša izvedba, viša sila i sl.)
  • Vrijednost sanacije pojedinih oštećenja na objektu nastalih zbog raznih uzroka
  • Osiguranje dokaza tj. pravni termin koji obuhvaća gore navedene radnje, a izvodi se na zahtjev stranaka pri pojedinom općinskom ili trgovačkom sudu.