UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

upravljanje

Upravljanje projektima je specifičan zadatak u kojem sukladno željama klijenta optimiziramo realizaciju projekta u okvirima roka i budžeta za svaku fazu izgradnje i korištenja.

Praćenjem investicije analiziramo potencijalne rizike i pravovremenom reakcijom svodimo iste na najmanju moguću mjeru.

Usluge upravljanja projektom obuhvaćaju:

  • Pružiti savjete po zahtjevu Investitora vezane uz izradu projektne dokumentacije, program, tenderiranje, građenje, troškove građenja i primopredaju
  • Planiranje i praćenje revizije dinamike realizacije projekta
  • Ekonomska obrada podataka o vođenju projekta
  • Analiza projektne dokumentacije, glavnog projekta, izvedbene dokumentacije i troškovnika
  • Analiza prispjelih ponuda s usporednim tablicama
  • Izrada prijedloga ugovora o građenju
  • Suradnja s državnim tijelima
  • Ishođenje potrebnih dozvola za realizaciju projekta
  • Analiza rizika očekivanih troškova i planiranog vremena provedbe projekta
  • Revizija planova provedbe projekta
  • Tjedno izvještavanje o stanju projekta
  • Izrada odgovarajućih izvješća Investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova
  • Utvrđivanje prijedloga i izrada planova provedbe projekta za fazu izgradnje i fazu korištenja
  • Stručna podrška pri žalbenom, tužbenom ili sličnom postupku
  • Prikupljanje privremenih mjesečnih situacija izvoditelja i kontrola istih prije predaje Naručitelju na naplatu
  • Omogućiti Naručitelju uvid u sve radove koji su predmetom ovog Ugovora
  • Postupak u skladu s pismenim uputama Naručitelja