ENERGETSKI CERTIFIKATI

energ_cert

Prije izdavanja energetskog certifikata za postojeće zgrade, obavezna je izrada energetskog izvješća, a koje se izdaje na temelju prethodno provedenog energetskog pregleda zgrade.

Ovlašteni smo za provedbu energetskih pregleda zgrada na osnovu kojih izrađujemo energetske cerifikate i izvješća. Klijente stručno savjetujemo u cilju razvoja ekonomski isplativih energetskih politika i provođenja ulaganja u projekte energetske učinkovitosti.

Primarni cilj je postići operativna poboljšanja i troškovne uštede sukladno mogućnostima u smislu očuvanja okoliša i smanjenja količina ugljičnog dioksida.

Osposobljeni smo za provođenje energetskih pregleda, izradu energetskih certifikata i izvješća sukladno EU direktivama i standardima te se nalazimo na listi projektanata koji su osposobljeni za izradu projekata poboljšanja fasada u gradu Zagrebu.

Energetski pregled

Svrha energetskog pregleda objekata je da se stručno i precizno utvrdi godišnja potrošnja energije za pokrivanje energetskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sistema.

Na osnovu toga i na osnovu utvrđene godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu korisne površine objekta izražene u kWh/m2a, određuje se energetski razred objekta i izdaje mu se energetski certifikat.

Druga veoma važna svrha energetskog pregleda objekta je da se predlože moguće mjere za poboljšanje energetskih svojstava objekata, odnosno da predložene mjere rezultiraju manjoj potrošnji godišnje potrebne toplinske energije za grijanje uz istu unutrašnju projektiranu temperature u objektu. Te mjere poboljšavaju energetski razred objekta.
Ova analiza uz predložene mjere treba sadržavati i podatak o visini uloženih sredstava i vrijeme za koje će se vratiti uložena sredstva.

Kao logičan slijed u energetskom promišljanju zgrade, nudimo i uslugu izrade projekata sanacije, temeljen na popisu predloženih mjera, a u svrhu povećanja energetske učinkovitosti zgrade (ENU).

Energetsko Izvješće

Energetsko izvješće se izrađuje uz energetski certifikat i u njemu su sadržani svi relevantni podaci o zgradi koja se certificira, analitičke izračune potrošnje energenata u zgradi te prijedlozi načina na koje je moguće smanjiti potrošnju i ostvariti novčane uštede.

Izvješće koje se izrađuje po izvršenom energetskom pregledu zgrade sadrži:

    • informacije o energetskim svojstvima i kvaliteti ovojnice zgrade,
    • informacije o učinkovitosti postojećih energetskih sustava,
    • analizu potrošnje energenata i vode, za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine,
    • prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade, koje su ekonomski opravdane, s proračunom perioda povrata investicija

Energetski certifikat

Energetski certifikat je dokument koji predočava energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku, a izdaje ga ovlaštena osoba.

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima nekretnine o energetskom svojstvu zgrade, kvaliteti ovojnice zgrade i učinkovitosti njihovih energetskih sustava.

Od 01. srpnja 2013. godine, energetski certifikat mora biti dio svakog ugovora o kupoprodaji nekretnine iznad 50 m2, a od 01. siječnja 2016. dio svakog ugovora o iznajmljivanju, leasingu i zakupu.

Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.