MONITORING GRAĐEVINA

monitoring

Sljedeći viziju naše udruge u težnji za novim tehnološkim rješenjima i njihovom primjenom uvidjeli smo da ovaj segment građevinarstva zaslužuje ulaganje znanja i truda, poglavito zbog činjenice da trenutno u Hrvatskoj nijedna tvrtka ne nudi ovakav oblik monitoringa.

Razmišljajući o vrlo konkretnom i jedinom nezaustavljivom problemu u građevinskoj struci,  problemu degradacije izgrađenih građevina, znajući da ju je nemoguće zaustaviti, došli smo do zaključka da pravovremenom detekcijom oštećenja i sanacijom građevine u fazi začetka degradacije ju možemo usporiti.

Nakon mnogo istraživanja, iznalaženja optimalnih rješenja u skladu s zahtjevima struke, danas smo u mogućnosti ponuditi klijentu cjelovito rješenje koje omogućava građevinama dulji vijek trajanja uz ekonomsku isplativost.

Cjelovito rješenje se sastoji od neprekidnog uvida u stanje građevina odnosno stalni monitoring statičkih i dinamičkih opterećenja tijekom i nakon izgradnje, pomoću optičkih senzora.

Optički senzori nam daju najtočnije rezultate mjerenja pomaka i naprezanja uslijed deformacija građevine i imaju mnoge prednosti u odnosu na tradicionalne električne i temperaturne senzore kao što su:

  • kompaktna veličina
  • velika preciznost i osjetljivost
  • dugotrajna stabilnost
  • niska cijena
  • pasivnost-nije potrebna električna energija
  • otpornost na električne iskre i elektromagnetske impulse

Štoviše smatramo da usmjeravanjem razvoja optičkih senzora prema pravovremenom otkrivanju korozije u armiranobetonskim konstrukcijama (otkrivajući razinu klorida i dubinu karbinatizacije) cjevovodima, biti ćemo u mogućnosti kvalitetno se uhvatiti u koštac s drugim velikim problemom u građevinskoj struci, problemom korozije u građevinskim elementima.

Optički monitoring danas možemo primjeniti u više sektora kao što su:

Sektor zgradarstva:

Monitoring građevina u seizmičkim područjima možemo detektirati pukotine u samom začeću, te se može pratiti njihova razvoj do graničnog stanja nosivisti materijala

Sektor transporta:

Stalnim monitoring u sektoru transporta pratimo ponašanje cesta i željezničkih pruga u realnom vremenu te statičko i dinamičko opterećenje kod mostova i vijadukata.

Sektor podzemnih građevina:

Monitorig podzemnih konstrukcija kao tunela i cjevovoda.

most_venecija

Primjer ovješeni most u Veneciji na kojem se optičkim monitoringom pratilo stanje naprezanja i deformacija tijekom podizanja konstrukcije.