LEGALIZACIJE

kuca_legal

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta – rješenja o izvedenom stanju, kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

Ukoliko ste predali Zahtjev za legalizaciju prije 30.06.2013. i potrebno Vam je izraditi dokumentaciju za legaliziranje objekta, sa zadovoljstvom ćemo Vam pružiti tu uslugu.

Svakako napominjemo da svi objekti građeni prije 15. 2. 1968. godine smatraju se legalno izgrađenima i nema potrebe za legalizacijom. Sve što trebate je u uredu za katastar izvaditi Uvjerenje o starosti objekta. Navedeno uvjerenje će se izdati na temelju katastarskog plana (ako je objekat ucrtan u katastru prije 1968.), ili na temelju vojnih avionskih snimaka.

Prilikom legalizacije objekata biti će Vam potrebne dvije vrste usluga: projektantske i geodetske. Ovlašteni projektanti mogu biti inženjeri građevine (zgrade do 400 m2), ili arhitekti (zgrade do i preko 400 m2).

Projektna dokumentacija koja Vam je potrebna može biti:

  • Snimak izvedenog stanja
  • Najčešći slučaj kod legalizacije objekata je izrada projektne dokumentacije za manje zahtjevne zgrade (do 400 m2 za stambene i do 1.000 m2 za poljoprivredne objekte), tj. za potrebe izrade snimke izvedenog stanja.
  • Arhitektonski snimak
  • Arhitektonski snimak se izrađuje u slučajevima kada je projektna dokumetnacija potrebna za izradu zahtjevne zgrade (preko 400 m2, tj. preko 1.000 m2 za poljoprivredne objekte).
  • Dokumentacija za jednostavne zgrade
  • Zgrade čija bruto površina nije veća od 100 m2 (400 m2 za poljoprivredne objekte) legaliziraju se kao jednostavne zgrade. Doduše, izrada dokumetacije ne podrazumijeva projektiranje, ali dokumentaciju priprema ovlašteni inženjer građevinarstva, ili ovlašteni arhitekt.

Od geodetske dokumentacije Vam je potreban Geodetski snimak izvedenog stanja, a izrađuje ga ovlašteni geodet. Ovaj snimak Vam je potreba samo ako građevina koju legalizirate nije uredno ucrtana u katastru.

Napominjemo da obično najveće stavke koje čine ukupnu cijenu legalizacije objekata (vodni i komunalni doprinos i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru) ne plaćate dok ne dobijete Rješenje o izvedenom stanju (dokaz o legaliziranim objektima), a i tada je moguće ove stavke platiti u ratama, u skladu s dogovorom s općinom. Nazovite općinu (ured za graditeljstvo) kako bi saznali točne uvjete oko plaćanja na rate. Za cijenu i uvjete plaćanja za projektnu (snimak izvedenog stanja) i geodetsku (geodetski snimak izvedenog stanja) dokumentaciju, kontaktirajte ovlaštene ineženjere građevine, arhitekte, geodete, ili tvrtke koje se bave legalizacijom objekata.