TEHNIČKO SAVJETOVANJE

teh_savjetovanje

Tehničko savjetovanje obavljamo, na osnovi dugogodišnjeg iskustva rada u struci i građevinskih vještačenja, od začetka same ideje do završetka projekta kao i kod problematike koja se pojavljuje tijekom eksploatacije građevine.

Sadržaj usluge tehničkog savjetovanja:

  • trošenje sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola količina, kontrola situacija, kontrola realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa)
  • analiza okvirnog vremenskog plana provedbe projekta
  • analiza prethodnog predračuna troškova projekta
  • sudjelovanje tijekom izrade projektne dokumentacije sa kontrolom predloženih tehničkih rješenja i analizom stanja i napredovanja projekta
  • održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.)
  • ostalo (ovjeravanje situacije, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, sudjelovanje u radu s inspekcijskih službama gradske uprave, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna)