PROCJENE NEKRETNINA

procjena

Procjena nekretnine je postupak kojim se određuje vrijednost nekretnine u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje u budućem vremenu.

Procjenitelj vrijednosti nekretnine ima zadatak da upotrebom različitih metodologija predvidi prodajnu cijenu nekretnine, ali također i da odredi koji su mogući prihodi koja ta nekretnina u predviđenom vremenu može donijeti te da sve to izrazi u novcu.

Za procjenu nekretnina koriste se slijedeće metode:

 • prihodovna
 • poredbena
 • troškovna

Postupak procjene nekretnine možemo podijeliti u tri faze:

 1. Prikupljanje potrebne dokumentacije
 2. Očevid i prikupljanje podataka na terenu
 3. Izrada elaborata procjene nekretnine

 

Namjena procjene nekretnina

 • dobivanje hipotekarnog kredita građana ili tvrtki
 • kod kupoprodaje nekretnina tj. pomoć prodavatelju kod određivanja prihvatljive cijene, odnosno, pomoć kupcu kod određivanja ponudbene cijene
 • ostavinska dioba
 • oporezivanje
 • ovršni postupak
 • isplata osiguranja nakon nastalih oštećenja
 • revidiranje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine u financijskim izvješćima
 • određivanje likvidacijskog iznosa u slučaju prisilne prodaje ili stečaja
 • investicijske odluke i feasibility studije
 • određivanje isplativosti poslovnih akvizicija
 • ostale poslovne transakcije

 

Sadržaj elaborata

 • fotodokumentacija
 • izmjera objekta – neto korisna površina, bruto razvijena površina, obujam objekta
 • vrijednost objekta u sadašnjem vremenu, uključujući zemljište