STRUČNI NADZOR

strucni_nadzor

Usluga stručnog nadzora je važan segment pri izvedbi građevinskog projekta. Tome pristupamo s posebnom pozornošću kako bi klijentu bili stručan i siguran oslonac u realizaciji projekta.

Prilikom vođenja stručnog nadzora težimo pravilnom usmjeravanju projekta  i  rješavanju problematike na optimalan način vodeći se uzancama struke i važećih zakonskih akata.

Obaveze stručnog nadzora:

  • analiza dostavljene projektne dokumentacije i troškovnika
  • utvrđivanje sposobnosti izvođača
  • uvođenje izvođača u posao upisom u građevinski dnevnik
  • kontrola izvođenja radova u skladu s građevnom dozvolom, važećim propisima i dinamičkim planom
  • kontrola i odobrenje ugrađenih materijala i opreme a prema dostavljenim dokazima kvalitete
  • kontrola kvalitete radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokaza kvalitete, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, asfaltne baze, separacije, organiziranje kontrolnih ispitivanja, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.)
  • svakodnevni pregled i ovjera građevinskog dnevnika
  • koordinacija svih sudionika u gradnji
  • informiranje investitora putem pisanih izvješća o stanju, kvaliteti i dinamici izvedenih radova
  • izdavanje naloga izvođačima radova u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka i ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu
  • izrada završnog izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda