ETAŽIRANJE

etaziranje

Etažiranje je tehničko-upravno pravni postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo nad posebnim i zajedničkim dijelovima zgrade.

Stan ili neki drugi prostor u objektu, prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96), tretira se kao suvlasnički dio čitavog objekta, kojem pripadaju i proporcionalni dio svih zajedničkih prostora kao i proporcionalni dio zemljišta na kojem je objekt sagrađen.

Etažiranje obavljaju za to osposobljene stručne osobe, sudski vještaci, koje na zahtjev suvlasnika rade elaborat o etažiranju.

Za izradu elaborata etažiranja, potrebno je imati tehničku dokumentaciju zgrade, iz koje su vidljive površine pojedinih posebnih i zajedničkih dijelova objekta.

U slučaju da takve dokumentacije nema, obavlja se mjerenje objekta te se izrađuju nacrti za potrebe elaborata.

Jedini pravni dokaz o vlasništvu stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine jest izvadak iz zemljišnih knjiga tj. gruntovnice.

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96), bilo kakav prostor u objektu, uključivši stanove, garaže, poslovne prostore i sl., ne može se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana odnosno dok se ne napravi elaborat s planom posebnih dijelova objekta ovjeren od svih suvlasnika.

Etažiranje se obavlja prije svih radnji gdje je potrebno uspostaviti vlasništvo nad posebnim djelovima nekretnine tj. imati uredne upise u zemljišne knjige pojedinih nekretnina kao npr. :

 • dobivanja hipotekarnog kredita
 • kupnje odnosno prodaje nekretnina
 • diobe obiteljskih nekretnina
 • ostavinske diobe
 • utvrđivanja udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

 

Postupak prilikom etažiranja objekta:

1. Prikupljanje tehničke dokumentacije te usporedba sa stvarnim stanjem

2. Izmjera objekta te izrada nacrta u slučaju da ne postoji tehnička dokumentacija

3. Izrada elaborata etažiranja koji se sastoji od:

  • Tabelarni prikaz vrste i veličine prostora
  • Tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
  • Prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
  • Prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine
  • Grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine
  • Prijedlog upisa u zemljišne knjige

4. Izrada “Općih uvjeta” koji određuju odnose suvlasnika i korištenje nekretnine

5. Izrada “Sporazuma” o prihvaćanju elaborata koji potpisuju svi suvlasnici (uvjet u gruntovnici)